Trang phục chính của CLB

Trang phục chính của CLB

Câu lạc bộ có nhiều mẫu mũ, áo để các thành viên có thể để sử dụng cho tập luyện và sinh hoạt nhằm xây dựng hình ảnh, thương hiệu chung
Câu lạc bộ đua thuyền Hồ Tây

Câu lạc bộ đua thuyền Hồ Tây

CLB Đua thuyền Hồ Tây tập hợp gần 30 thành viên là gồm đủ các thành phần đang học tập, công tác trong các ngành khách nhau, họ mang trong mình tình yêu thể ...