Bài tập đầu tiên khi muốn chèo thuyền đua rowing

Bài tập đầu tiên khi muốn chèo thuyền đua rowing

Khi làm quen với môn đua thuyền rowing, bài tập quan trọng nhất là với tay chèo (oar), hãy xem đoạn video hướng dẫn tập tay chèo trên cạn:

https://www.facebook.com/DecentRowing/videos/1843058362389539/