Bài tập trèo lại lên thuyền khi bị lật

Bài tập trèo lại lên thuyền khi bị lật

Các câu lạc bộ trong Trường học luôn dành nhiều nỗ lực để hướng dẫn về an toàn, đặc biệt trong trường hợp bị lật thuyền

Một video cực kỳ hữu ích từ Rowperfect.co.uk

https://youtu.be/HkMcpAMmEhk

Và 1 bài tập khác từ Calmwatersrowing.com

https://youtu.be/nhtv53MOrqA