Đua thuyền rowing và mạng xã hội

Đua thuyền rowing và mạng xã hội

Winklevoss mới là người thúc đẩy mạng xã hội phát triển, trước cả Zuckerberg

Lẽ ra môn đua thuyền rowing phải có vị trí đặc biệt trong phát triển của mạng xã hội.

Anh em sinh đôi Cameron và Tyler Winklevoss học cùng Harvard với Mark Zuckerberg, 2004 họ có ý tưởng về một mạng xã hội kết nối các sinh viên và mời Zuckerberg hợp tác thành lập lấy tên ConnectU.

Mấy tháng sau Zuckerberg tách ra lập riêng Facebook. 2008 anh em nhà Winklevoss kiện Zuckerberg về tội chôm ý tưởng và nhận được 65 triệu đô-la đền bù, cũng năm đó 2 anh em nhà Winklevoss thi đấu rowing tại Olympic Bắc kinh và về thứ 6

Bây giờ họ đang cổ súy cho Bitcoin