Đua thuyền amateur mùa Hè 2017

Đua thuyền amateur mùa Hè 2017

Đua thuyền được thường xuyên tổ chức 2 lần trong năm: mùa Hè và mùa Đông