• Đua thuyền là một trong những môn thể thao lâu đời nhất trên thế giới, gắn với việc di chuyển con người và hàng hóa đường thủy
  • Xuất phát từ hình thức vận tải hàng hóa và phục vụ chiến tranh trở thành môn thể thao được ưa chuộng rộng rãi trong các nước nói tiếng Anh.
  • Đua thuyền hay Rowing như hình thức hiện đại đã được phát triển ở nước Anh khoảng những năm 1700, chỉ khác là công nghệ làm thuyền phát triển
  • Rowing ngày nay đã thành môn thể thao nghiệp dư và Olympics. Giải đua lâu đời mang tên "Henley Royal Regatta" tại London là danh giá nhất
  • Đại học Oxford bắt đầu đua trên sông Thames từ 1815, Cambridge từ 1827, 2 trường thi với nhau dọc theo sông từ trường nọ đến trường kia vào năm 1829
  • Ở Mỹ tất cả các trường danh giá hay Ivy League đều có đội thuyền, khi xin học các sinh viên thường được cộng điểm nếu có khả năng tham gia đội thuyền
  • Sách chuyện nổi tiếng là "Boys on the Boat" nói về đội 8 của Mỹ đã thắng đội Đức khi Quốc trưởng Hitler đến chứng kiến và bực tức thế nào
  • Liên đoàn thuyền thế giới FISA được thành lập 1892, lâu đời nhất trong các tổ chức thể thao
  • 1893 là giải đua thuyền tại châu Âu lần đầu tiên do FISA tổ chức, 1962 là giải vô địch thế giới đầu tiên