CLB Đua thuyền Hồ tây lên tạp chí Heritage

CLB Đua thuyền Hồ tây lên tạp chí Heritage

Bài viết nhận được sự ủng hộ của Heritage trong việc sưu tầm bức ảnh quý về Đại tướng Võ Nguyên Giáp chèo thuyền đưa con gái đi thăm Hồ tây 1983. 

Theo cháu gái của Đại tướng, bức ảnh thực ra được chụp năm 1979 nhưng có thể nhiếp ảnh gia người Pháp Jean-Claude Labbe xuất bản bộ ảnh về gia đình Đại tướng năm 1983.

Heritage xuất bản mỗi tháng 1 số, khoảng 40,000 bản được phát hành. Ước tính mỗi tháng VNAirlines chuyên chở gần 2tr hành khách trên các đường bay khác nhau.